Räätälöidyt erikoislaatat

Suomessa valmistetut, yksilölliset ja kauniit laattaratkaisut vaativiin entisöinti- ja uudiskohteisiin.

Jokainen laattaprojekti käynnistyy huolellisella esiselvitystyöllä, jolla varmistetaan haluttu lopputulos. Laattojen laatu ja tekninen kestävyys ovat aina tuotekehityksen lähtökohtana, jota seuraavat oikea muoto, värisävy, kiilto ja struktuuri. Etenkin julkisivujen entisöintiprojekteissa esiselvitystyö voi kestää kolmesta kuuteen kuukautta.

Valmistetaan arkkitehdin määrittelyn mukaan

Uniikkilaatat voidaan suunnitella täysin arkkitehdin toiveiden mukaisiksi. Siksi ne soveltuvat erinomaisesti korkeatasoisiin uudis- ja entisöntikohteisiin, joissa tarvitaan suunnittelulta ja tuotannolta joustavuutta ja ammattitaitoa.

Tuotantoprosessi

Asiakaskohtainen prosessi

Esiselvitystyössä laatasta tehdään mm. piirustukset sekä laaditaan oikea resepti valmistusta varten.

Käsityöllä uniikit laatat

Laattojen kuivaus, lasitus ja poltto tapahtuvat käsityönä. Käsin tekeminen mahdollistaa joustavuuden.

Laadunvalvontaa alusta loppuun

Lukuisat testit koko tuotantoprosessin aikana takaavat asiakkaille korkeatasoiset toimitukset.

Kestävät pohjoisia sääolosuhteita

Pohjoisessa laatat joutuvat kokemaan kovia pakkasia ja kuumia helteitä, eivätkä säiden vaihtelut ole tasaantumassa tulevaisuudessa. Keraaminen tiili kestää erinomaisesti kylmää, kuumaa sekä ilmansaasteita.

Loputtomat käyttömahdollisuudet

Uudiskohteisiin voidaan toimittaa muotoiltuja julkisivuelementtejä, elävyyttä tuovia muototiiliä, korkealaatuisia laattoja ja säänkestäviä klinkkereitä. Tuotteet on mahdollista lasittaa eri väreillä tai jättää lasittamatta.

Jos haluat lisätietoja, jätä yhteystietosi

Yhteydenottopyyntö

Heräsikö kiinnostuksesi? Jutellaan lisää

Haluatko lisätietoja
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pentik Oy

Yhteystiedot

Maaninkavaarantie 4 A
97900 Posio
Suomi
harri.bergman@pentik.com

Rekisteristä vastaava henkilö

Harri Bergman
harri.bergman@pentik.com

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Pentik Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen harri.bergman@pentik.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pentik Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen: harri.bergman@pentik.com

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.